Oferta públicaForm
Param A SFRM_TIPUS
Param B TIPUS_DSP
Param C TIPUS_DSP_CODI NT240419110945 /

PLANS D'OCUPACIÓ

PLANS D'OCUPACIÓ
Plans d'ocupació i contractació subvencionada
DENOMINACIÓ SISTEMA DE PROVISIÓ FASE
Periode de presentació d'intàncies
Inici Final
2024
Peons/nes. Subvenció en el marc de programa D d'Experienciació laboral, Treball als Barris 2023 Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 13/03/2024 al 18/03/2024 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " peons/nes- Treball als Barris" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat indicant el seu número de DNI/NIE L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Convocatòria aprovada per Decret d'alcaldia 13/03/2024 18/03/2024
Conserge. Subvenció en el marc del programa D d'experienciació laboral, Treball als Barris 2022 Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 13/03/2024 al 18/03/2024 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Conserge- Treball als Barris" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat indicant número de DNI/NIE L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Convocatòria aprovada per Decret d'alcaldia 13/03/2024 18/03/2024
Administratiu/va. Subvenció en el marc del programa D d'experienciació labora, Treball als Barris 2023 Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 13/03/2024 al 18/03/2024 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Administració- Treball als Barris" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat indicant número DNI/NIE L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Convocatòria aprovada per Decret d'alcaldia 13/03/2024 18/03/2024
PEONS/NES DE NETEJA. Subvenció en el marc del programa B de Capacitació dins del Projecte Treball als Barris 2023 Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat 1ª fase curs de formació en l'especialitat de neteja (fase no remunerada) inici prebist 26/2 i fi el 15/4/2024. Caldrà superar la fase de formativa per poder passar a la fase de contractació 2ª fase contractació mitjançant pla d'ocupació. Contracte previsió inici 16/4 Vuere requisits a l'oferta i procediment al document adjunt Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 22/01/2024 al 25/01/2024 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Operari/a neteja- Treball als Barris" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat inicicant el número de DNI. L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 22/01/2024 25/01/2024
2023
AUXILIAR D'INSPECCIÓ I CONVIVÈNCIA. Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació. LÍNIA DONA Requisits obligatoris: -DONA empadronades a Esplugues de Llobregat a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), en situació de violència masclista. b) Les dones en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació. S'entén per dones en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. - Estar inscrita com a Demandant d'Ocupació No Ocupat. Veure requisits específics de l'oferta Sistema de provisió Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 04/09/2023 al 08/09/2023 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Auxliar inspecció- Treball i Formació DONA" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 04/09/2023 08/09/2023
AUXILIAR D'INSPECCIÓ I CONVIVÈNCIA. Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació. LÍNIA MG52 Requisits obligatoris: - Persones empadronades a Esplugues de Llobregat - Estar inscrit com a Demandant d'Ocupació No Ocupat. - Tenir 52 o més anys en el moment de la presentació de la corresponent oferta Veure requisits específics de l'oferta Sistema de provisió Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 04/09/2023 al 08/09/2023 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Auxliar inspecció- Treball i Formació MG52" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 04/09/2023 08/09/2023
CONSERGE. Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació. LÍNIA MG52 Requisits obligatoris: - Persones empadronades a Esplugues de Llobregat - Estar inscrit com a Demandant d'Ocupació No Ocupat. - Tenir 52 o més anys en el moment de la presentació de la corresponent oferta Veure requisits específics de l'oferta Sistema de provisió Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 04/09/2023 al 08/09/2023 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Conserge- Treball i Formació MG52" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 04/09/2023 08/09/2023
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA. Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació. LÍNIA PANP Requisits obligatoris: - Persona empadrona a Esplugues de Llobregat - En situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació. Per aquesta línia, s'entén per persones en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. - Estar inscrita com a Demandant d'Ocupació No Ocupat. Veure requisits específics de l'oferta Sistema de provisió Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 04/09/2023 al 07/09/2023 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Administratiu/va- Treball i Formació PANP" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 04/09/2023 07/09/2023
OFICIAL CONSTRUCCIÓ. Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació. LÍNIA PANP Requisits obligatoris: - Persona empadrona a Esplugues de Llobregat - En situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació. Per aquesta línia, s'entén per persones en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. - Estar inscrita com a Demandant d'Ocupació No Ocupat. Veure requisits específics de l'oferta Sistema de provisió Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 04/09/2023 al 08/09/2023 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Oficial/la- Treball i Formació PANP" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 04/09/2023 08/09/2023
PEÓ/NA CONSTRUCCIÓ. Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació. LÍNIA PRGC Requisits obligatoris: - Persona empadrona a Esplugues de Llobregat - per a persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) destinatàries de la renda garantida de ciutadania. Compliment en el moment de la presentació d'aquesta oferta. Veure requisits específics de l'oferta Sistema de provisió Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 04/09/2023 al 08/09/2023 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Peó/na- Treball i Formació PANP" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 04/09/2023 08/09/2023
GESTOR/A ADMINSITRATIU/VA. Contractació en el marc de Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona de la convocatòria del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona. Codi XGL 23/Y/334938 Consurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat. Veure requisits d'accés de formació i d'experiència a l'oferta. Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 07/06/2023 al 09/06/2023 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum fent constar el número de DNI o NIE, i identificant l'oferta " Gestor/a administratiu/va" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 07/06/2023 09/06/2023
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA. Contractació en el marc de Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona de la convocatòria del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona. Codi XGL 23/Y/334938 Consurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat. Veure requisits d'accés de formació i d'experiència a l'oferta. Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 07/06/2023 al 09/06/2023 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum fent constar el número de DNI o NIE, i identificant l'oferta " Auxiliar administratiu/va" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 07/06/2023 09/06/2023
TÈCNIC/A AUXILIAR DE COMERÇ. Contractació en el marc de Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona de la convocatòria del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona. Codi XGL 23/Y/334938 Consurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat. Veure requisits d'accés de formació i d'experiència a l'oferta. Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 07/06/2023 al 13/06/2023 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum fent constar el número de DNI o NIE, i identificant l'oferta " Tècnic/a auxiliar de comerç" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 07/06/2023 13/06/2023
TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ ECONÒMICA. Contractació en el marc de Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona de la convocatòria del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona. Codi XGL 23/Y/334938 Consurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat. Veure requisits d'accés de formació i d'experiència a l'oferta. Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria o els requisits específics del lloc, dins del termini del 07/06/2023 al 13/06/2023 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum fent constar el número de DNI i NIE, i identificant l'oferta " Tècnic/a auxiliar de gestió econòmica" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 07/06/2023 13/06/2023
Conserge. Subvenció en el marc del programa D d'experienciació laboral, Treball als Barris 2022 Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 13/03/2023 al 17/03/2023 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Conserge- Treball als Barris" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 13/03/2023 17/03/2023
Gestor/a administratiu/va. Subvenció en el marc del programa D d'experienciació labora, Treball als Barris 2022 Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 13/03/2023 al 17/03/2023 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Administració- Treball als Barris" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 13/03/2023 17/03/2023
Peons/nes. Subvenció en el marc de programa D d'Experienciació laboral, Treball als Barris 2022 Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 13/03/2023 al 17/03/2023 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " peons/nes- Treball als Barris" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 13/03/2023 17/03/2023
Oficial/a construcció. Sunvenció en el marc de programa D d'experienciació laboral, Treball als Barris 2022 Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 13/03/2023 al 17/03/2023 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Oficial/a- Treball als Barris" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 13/03/2023 17/03/2023
PEONS/NES NETEJA. Subvenció en el marc del programa B de Capacitació dins del Projecte Treball als Barris 2022 Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat 1ª fase curs de formació en l'especialitat de neteja inici 28/2 i fi el 19/4/2023 2ª fase contractació mitjançant pla d'ocupació Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 30/01/2023 al 03/02/2023 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Operari/a neteja- Treball als Barris" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 30/01/2023 03/02/2023
2022
TÈCNIC/A GESTIÓ DE PROJECTES ESTRATÈGICS I INTERNACIONALS. Subvenció en el marc de projecte Treball i Formació 2022. Línia UCRAÏNA Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball d'Esplugues de Llobregat Persones destinatàries: persones demandants d'ocupació no ocupades, provinents d'Ucraïna d'acord amb allò previst a l'Ordre PCM/170/2022, de 9 de març, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de data 8 de març de 2022, a les quals se'ls hagi concedit la protecció temporal, d'acord amb la targeta d'identificació d'estranger o la resolució de concessió que indiqui que es tracta del permís de protecció temporal Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 27/12/2022 al 30/12/2022 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum i DNI identificant l'oferta " Tècnic/a- TiF UCRAÏNA" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat . L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 27/12/2022 30/12/2022
CONSERGE. Subvenció en el marc del projecte Treball i Formació 2022. Línia DONA Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball d'Esplugues de Llobregat Persones destinatàries: a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), en situació de violència masclista. b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació. S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 23/12/2022 al 29/12/2022 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum i DNI identificant l'oferta " Conserge- TiF DONA" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat . L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 23/12/2022 29/12/2022
TÈCNIC/A EMPRENEDORIA. Subvenció en el marc de la 2ª convocatòria del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals promugut per l'AMB Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a persones en inscrites en el SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 01/12/2022 al 09/12/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatures fora del termini descrit Procés tancat 01/12/2022 09/12/2022
TÈCNIC/A OCUPACIÓ. RESOLUCIÓ EMT/1908/2022, de 15 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 634314). Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya del municipi d'Esplugues de Llobregat Presentació de candidatures Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 07/11/2022 al 11/11/2022 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum i ofertesesplugues.soc@gencat.cat indicant "Tècnic/a ocupació Esplugues" i el seu DNI o NIE. L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini indicat. Procés tancat 07/11/2022 11/11/2022
AUXLIAR ADMINISTRATIU/VA. Subvenció en el marc de la 2ª convocatòria del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals promugut per l'AMB Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a persones en inscrites en el SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Durada del contracte 11 mesos Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 12/09/2022 al 15/09/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatures fora del termini descrit Procés tancat 12/09/2022 15/09/2022
PEONES DE MANTENIMENT. Subvenció en el marc de la 2ª convocatòria del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals promogut per l'AMB Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a DONES inscrites en el SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Durada del contracte: 6 mesos Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 12/09/2022 al 15/09/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatures fora del termini descrit Procés tancat 12/09/2022 15/09/2022
CONSERGES. Subvenció en el marc de la 2ª convocatòria del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals promugut per l'AMB. Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a persones inscrites en el SOC com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Durada del contracte: 6 mesos Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 12/09/2022 al 15/09/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatures fora del termini descrit Procés tancat 12/09/2022 15/09/2022
AUXILIAR TÈCNIC/A DRETS CIVILS I CIUTADANIA. Subvenció en el marc de Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 . Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a persones en inscrites en el SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Veure procés de selecció al document de Decret (pdf adjunt) Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 06/07/2022 al 12/07/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatures fora del termini descrit Procés tancat 06/07/2022 12/07/2022