Oferta públicaForm
Param A SFRM_TIPUS
Param B TIPUS_DSP
Param C TIPUS_DSP_CODI NT220703134633 /

PLANS D'OCUPACIÓ

PLANS D'OCUPACIÓ
Plans d'ocupació i contractació subvencionada
DENOMINACIÓ SISTEMA DE PROVISIÓ FASE
Periode de presentació d'intàncies
Inici Final
GESTOR/A ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. Subvenció en el marc de Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 . Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a persones en inscrites en el SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Veure procés de selecció al document de Decret (pdf adjunt) Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 1/6/2022 al 8/6/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatures fora del termini descrit Procés tancat 01/06/2022 08/06/2022
AUXILIAR DISSENY GRÀFIC. Subvenció en el marc de Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 . Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a persones en inscrites en el SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Veure procés de selecció al document de Decret (pdf adjunt) Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 1/6/2022 al 8/6/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatures fora del termini descrit Procés tancat 01/06/2022 08/06/2022
AUXILIAR TÈCNIC/A DRETS CIVILS I CIUTADANIA. Subvenció en el marc de Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 . Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a persones en inscrites en el SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Veure procés de selecció al document de Decret (pdf adjunt) Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 1/6/2022 al 8/6/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatires fora del termini descrit Procés tancat 01/06/2022 08/06/2022
AUXILIAR TÈCNIC/A D'IGUALTAT.Subvenció en el marc de Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 . Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a persones en inscrites en el SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Veure procés de selecció al document de Decret (pdf adjunt) Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 1/6/2022 al 8/6/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatires fora del termini descrit Procés tancat 01/06/2022 08/06/2022
AUXILIAR TÈCNIC/A MEDI AMBIENT.Subvenció en el marc de Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 . Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a persones en inscrites en el SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Veure procés de selecció al document de Decret (pdf adjunt) Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 1/6/2022 al 8/6/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatires fora del termini descrit Procés tancat 01/06/2022 08/06/2022
ECONOMISTA. Subvenció en el marc de Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 . Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a persones en inscrites en el SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Veure procés de selecció al document de Decret (pdf adjunt) Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 1/6/2022 al 10/6/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatures fora del termini descrit Procés tancat 01/06/2022 08/06/2022
TÈCNIC/A JURISTA. Subvenció en el marc de Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 . Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a persones en inscrites en el SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Veure procés de selecció al document de Decret (pdf adjunt) Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 1/6/2022 al 8/6/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatures fora del termini descrit Procés tancat 01/06/2022 08/06/2022