Oferta públicaForm
Param A SFRM_TIPUS
Param B TIPUS_DSP
Param C TIPUS_DSP_CODI NT221204093705 /

PLANS D'OCUPACIÓ

PLANS D'OCUPACIÓ
Plans d'ocupació i contractació subvencionada
DENOMINACIÓ SISTEMA DE PROVISIÓ FASE
Periode de presentació d'intàncies
Inici Final
AUXILIAR TÈCNIC/A DRETS CIVILS I CIUTADANIA. Subvenció en el marc de Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 . Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a persones en inscrites en el SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Veure procés de selecció al document de Decret (pdf adjunt) Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 06/07/2022 al 12/07/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatures fora del termini descrit Procés tancat 06/07/2022 12/07/2022
AUXLIAR ADMINISTRATIU/VA. Subvenció en el marc de la 2ª convocatòria del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals promugut per l'AMB Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a persones en inscrites en el SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Durada del contracte 11 mesos Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 12/09/2022 al 15/09/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatures fora del termini descrit Procés tancat 12/09/2022 15/09/2022
PEONES DE MANTENIMENT. Subvenció en el marc de la 2ª convocatòria del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals promogut per l'AMB Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a DONES inscrites en el SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Durada del contracte: 6 mesos Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 12/09/2022 al 15/09/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatures fora del termini descrit Procés tancat 12/09/2022 15/09/2022
CONSERGES. Subvenció en el marc de la 2ª convocatòria del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals promugut per l'AMB. Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a persones inscrites en el SOC com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Durada del contracte: 6 mesos Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 12/09/2022 al 15/09/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatures fora del termini descrit Procés tancat 12/09/2022 15/09/2022
TÈCNIC/A OCUPACIÓ. RESOLUCIÓ EMT/1908/2022, de 15 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 634314). Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya del municipi d'Esplugues de Llobregat Presentació de candidatures Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 07/11/2022 al 11/11/2022 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum i ofertesesplugues.soc@gencat.cat indicant "Tècnic/a ocupació Esplugues" i el seu DNI o NIE. L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini indicat. Convocatòria aprovada per Decret d'alcaldia 07/11/2022 11/11/2022
TÈCNIC/A EMPRENEDORIA. Subvenció en el marc de la 2ª convocatòria del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals promugut per l'AMB Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Dirigit a persones en inscrites en el SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO) Veure requisits específics a l'oferta (pdf adjunt) Les persones interessades que compleixin els requisits del programa i els requisits específics de l'oferta, han d'enviar el seu currículum amb el nom de l'oferta a accedir a ofertesesplugues.soc@gencat.cat. Termini de presentació de candidatures del 01/12/2022 al 09/12/2022 ( a les 14:00h). No s'admeten candidatures fora del termini descrit Convocatòria aprovada per Decret d'alcaldia 01/12/2022 09/12/2022