Oferta públicaForm
Param A SFRM_TIPUS
Param B TIPUS_DSP
Param C TIPUS_DSP_CODI NT240424220943 /

Oferta pública

Convocatòries publicades fins el 18/05/2022
Concursos - oposicions / Oposicions lliures

Funcionari

DENOMINACIÓ SISTEMA DE PROVISIÓ FASE
Periode de presentació d'intàncies
Inici Final
Tècnic/a de Grau Superior Concurs-oposició per procediment d'urgència Convocatòria aprovada per Decret 28/01/2022 06/02/2022

Laboral

Funcionari/Laboral

Promocions internes
DENOMINACIÓ SISTEMA DE PROVISIÓ FASE
Periode de presentació d'intàncies
Inici Final
Plaça de Tècnic/a de Gestió de la plantilla de personal funcionari/ària Promoció interna Procés tancat 18/01/2022 06/02/2022
Comisió de serveis
Borsa de treball
Provisió de llocs de treball
DENOMINACIÓ SISTEMA DE PROVISIÓ FASE
Periode de presentació d'intàncies
Inici Final
Director/a de la Unitat Tècnica de Contractació Lloc de treball per lliure designació. Mobilitat interadministrativa (A1) Procés tancat 12/01/2022 31/01/2022
Director/a de Projectes Estratègics i Internacionals Lloc de treball per lliure designació. Mobilitat interadministrativa (A1) Procés tancat 12/01/2022 31/01/2022
Director/a del Servei de Projectes Urbans Lloc de treball per lliure designació. Mobilitat interadministrativa (A1) Procés tancat 12/01/2022 31/01/2022
Director/a del Servei Jurídic de Drets Socials, Civils i Ciutadania Lloc de treball per lliure designació. Mobilitat interadministrativa (A1) Procés tancat 12/01/2022 31/01/2022
Lloc de treball de Coordinador/a del Servei de Subalterns i Compres Concurs de mèrits i capacitats Procés en tràmit 18/01/2022 06/02/2022
Movilitat interadministrativa
Plans d'ocupació i contractació subvencionada
DENOMINACIÓ SISTEMA DE PROVISIÓ FASE
Periode de presentació d'intàncies
Inici Final
PEONS/NES NETEJA. Subvenció en el marc del programa B de Capacitació dins del Projecte Treball als Barris 2021 Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 07/02/2022 al 11/02/2022 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Operari/a neteja- Treball als Barris" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 07/02/2022 11/02/2022
CONSERGES. Subvenció en el marc del programa D d'Experienciació Laboral del Projecte Treball als Barris 2021 Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Persones destinatàries: persones residents al barri de Can Vidalet, inscrites a l'oficina de treball en situació DONO i que no cobrin prestació de desocupació a nivelll contributiu (VEURE REQUISITS ESPECÍFICS A L'OFERTA) Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 28/03/2022 al 31/03/2022 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Conserge- Treball als Barris" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat . L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 28/03/2022 31/03/2022
AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES. Subvenció en el marc del programan D d'Experienciació Laboral del projecte Treball als Barris 2021 del SOC Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Persones destinatàries: persones residents al barri de Can Vidalet, inscrites a l'oficina de treball en situació DONO i que no cobrin prestació de desocupació a nivelll contributiu (VEURE REQUISITS ESPECÍFICS A L'OFERTA) Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 28/03/2022 al 31/03/2022 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Aux. administratiu/va- Treball als Barris" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat . L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 28/03/2022 31/03/2022
PEÓ/NA. Subvenció en el marc del programa D d'Experienciació Laboral del projecte Treball als Barris 2021 del SOC. Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Persones destinatàries: persones residents al barri de Can Vidalet, inscrites a l'oficina de treball en situació DONO i que no cobrin prestació de desocupació a nivelll contributiu (VEURE REQUISITS ESPECÍFICS A L'OFERTA) Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 28/03/2022 al 31/03/2022 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Peó/na- Treball als Barris" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat . L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 28/03/2022 31/03/2022
OFICIAL/A .Subvenció en el marc del programa D d'Experienciació Laboral del projecte Treball als Barris 2021 del SOC Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat Persones destinatàries: persones residents al barri de Can Vidalet, inscrites a l'oficina de treball en situació DONO i que no cobrin prestació de desocupació a nivelll contributiu (VEURE REQUISITS ESPECÍFICS A L'OFERTA) Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 28/03/2022 al 31/03/2022 ( fins les 14:00h inclòs), han d'enviar el seu currículum identificant l'oferta " Oficial/a- Treball als Barris" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat . L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit Procés tancat 28/03/2022 31/03/2022
TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA MG52: 2 PEONS/NES MANTENIMENT, 2 PINTORS/ES, 1 CONSERGE Subvenció en el marc del projecte Treball i Formació 2022 línia MG52: per a persones residents al municipi majors de 52 anys en situació d'atur, inscrites al SOC com a DONO Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat. Les persones que compleixin els riquists específics de la línia de majors de 52 anys i compleixin els requisits específics de l'oferta han d'enviar el seu currículum per correu electrònic a ofertesesplugues.soc@gencat.cat identificant a l'assumpte el perfil de l'oferta a la que es vol accedir "Peó/na manteniment", "Pintor/a" o "Conserge" Termini per presentar candidatures del 4/4/2022 al 6/4/2022 a les 14:00h. L'oficina de treball no admetrà currículums fora del termini descrit Procés tancat 04/04/2022 06/04/2022
TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA PRGC: 2 PEONS/NES MANTENIMENT Per a persones residents al muncipi inscrites al SOC com a DONO destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat. Les persones que compleixin els riquists específics de la línia PRGC i compleixin els requisits específics de l'oferta han d'enviar el seu currículum per correu electrònic a ofertesesplugues.soc@gencat.cat identificant a l'assumpte el perfil de l'oferta a la que es vol accedir "Peó/na manteniment", Termini per presentar candidatures del 4/4/2022 al 6/4/2022 a les 14:00h. L'oficina de treball no admetrà currículums fora del termini descrit Procés tancat 04/04/2022 06/04/2022
TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA PANP: 3 CONSERGES, 2 AUXILIARS INSPECCIÓ I CONVIVÈNCIA Persones residents al municipi en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació. S’entén risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les persones inscrites al SOC com a DONO, com a mínim 6 mesos, durant els 18 anteriors a la presentació de l’oferta Concurs específic mitjançant la derivació de candidatures per part de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat. Les persones que compleixin els riquists específics de la línia de majors de 52 anys i compleixin els requisits específics de l'oferta han d'enviar el seu currículum per correu electrònic a ofertesesplugues.soc@gencat.cat identificant a l'assumpte el perfil de l'oferta a la que es vol accedir "Conserge" o "Auxiliar inspecció i convivència" Termini per presentar candidatures del 4/4/2022 al 6/4/2022 a les 14:00h. L'oficina de treball no admetrà currículums fora del termini descrit Procés tancat 04/04/2022 06/04/2022