Número/Ordre

16/23

Acta de

Acords de Ple

Data

12/20/2023

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 22/23, corresponent a la sessió ordinària de data 15 de novembre de 2023.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I CIUTAT SOSTENIBLE

3. Dictamen relatiu al canvi de nom del carrer Vidal i Ribas.

4. Dictamen que proposa mantenir l’ordre de continuació de la prestació del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta.

5. Dictamen que proposa la rectificació d’un error material en l’import de la garantia definitiva de la modificació del contracte de servei de recollida de residus i neteja viària.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN INTERN I CIUTAT INNOVADORA

6. Dictamen que dona compte del Pla de control financer de l’exercici 2024.

7. Dictamen que dona compte de l’informe resum dels resultats de control intern de l’exercici 2022.

8. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’una persona funcionària per a l’exercici d’una activitat privada (codi 2449).

9. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’una persona funcionària per a l’exercici d’una activitat privada (codi 2453).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CICLES DE VIDA I CIUTAT DE DRETS

10. Dictamen que proposa l’aprovació de l’augment de l’IPC corresponent a 2023 per a l’escola bressol La Mainada.

11. Dictamen que proposa l’aprovació de l’augment de l’IPC corresponent a 2023 per a l’escola bressol Montserrat.

12. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga per l’any 2024 i de la modificació puntual del conveni de col·laboració amb la Fundació privada Habitat3 tercer sector social.

MOCIONS

13. Moció 12/23 del Grup Municipal PSC i EeCP en defensa de la millora de la sanitat pública.

PRECS I PREGUNTES