Dimarts, 29 de novembre
PAC: xarxa d'atenció ciutadana
Presentació del servei (darrera actualització 20/09/2022)

Amb l'objectiu d'apropar l'Ajuntament a la ciutadania, Esplugues compta amb una xarxa de Punts d'Atenció a la Ciutadania que li permeten obtenir tota la informació que necessita de la ciutat i resoldre les qüestions més habituals amb l'Ajuntament.

Igualment, disposem d'altres punts mes especialitzats, ja sigui en funció del públic a què va dirigit (joves, dones, empreses i comerços...) o del tipus de qüestió (informació al consumidor, llicències d'obres, llicència d'obertura d'establiments...)

La consolidació del telèfon gratuït i la posada en marxa del nou portal de la ciutat a Internet, referma aquesta aposta per evitar desplaçaments innecessaris a l'Ajuntament.

PACs descentralitzats

CENTRAL
Horari:

AMB CITA PREVIA
De dilluns a dijous de 08:30 a 14:30 i de 16 a 18:30
Divendres de 08:30 a 14:00

pl. Sta. Magdalena, 24900 300 082
CENTRE SOCIOCULTURAL MOLÍ-CADÍ
Horari:

AMB CITA PREVIA
De dilluns a dijous de 08:30 a 14:30 i de 16 a 18:30
Divendres de 08:30 a 14:00

Rbla Verge de la Mercè, 1900 300 082
PUNT D'ATENCIO VIRTUAL

AMB CITA PREVIA
900 300 082
En cas de no poder contactar amb el PAC, empleneu el formulari El PAC et truca, i contactarem al mes aviat possible.PACs d'informació especialitzada

PAC ESPECIALITZATSADREÇAHORARITELÈFON
Oficina Municipal d'informació al Consumidor (OMIC) (*)CENTRE SOCIOCULTURAL MOLÍ-CADÍ
Rbla Verge de la Mercè, 1
CENTRE MUNICIPAL PUIG COCA
Pl. Petit Pare de l'Amistat s/n
CITA PREVIA
Dimarts de 10.00 a 12.30 h
Dijous de 10.00 a 12.30 h i de 16:30 a 18:00 h
Dimarts i divendres de 10.00 a 12.30 h
93 371 02 66

93 372 04 16
Oficina Jove d'Emancipació
Punt Jove REMOLÍ
ROBERT BRILLAS
C. Àngel Guimerà, 38


ESPAI JOVE REMOLÍ.
Pl. Blas Infante, s/n
Dimartis i Dijous 10:30 - 14:00 i de Dilluns a Divendres de 16:30 a 20:00Dilluns a divendres 17:15 a 20:45 h
661 98 76 90

Oficina Local d'Habitatge (*)CENTRE MUNICIPAL PUIG COCA Pl. Petit Parc de l'Amistat s/nImprescindible CITA PREVIA
Dilluns 09:30 - 13:00
Dimarts 09:00 - 13:30
900 30 00 82
Servei d'informació i Orientació ProfessionalCENTRE MUNICIPAL PUIG COCA Pl. Petit Parc de l'Amistat s/nDimarts i dijous de 9.00 a 12.00 h
Dijous alterns de 16:00 a 18:00 h
93 372 04 16
Servei d'informació, Orientació i Assessorament per a Dones (*)CENTRE D'INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONES (CIRD)
C. Sant Francesc Xavier, 1
Dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h

Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 (Atenció telefònica)
93 371 33 50
(*) Cal concertar visita prèviament


L'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania una xarxa de quioscos d'autoservei per permetre realitzar els tràmits més freqüents, sense cues ni esperes.

Emplaçaments dels quioscos:


DEPENDÈNCIAADREÇAHORARI DE LA DEPÈNDENCIA
Casa ConsistorialPça Santa Magdalena, 5-6De dilluns a divendres de 08:00 a 16:00 horas
Pac CentralPça Santa Magdalena, 24De dilluns a divendres de 08:30 a 14:30 y de 16 a 18:30*
divendres de 08:30 a 14:00
Centre sociocultural Moli-CadiVerge de la Mercè, 1de dilluns a divendres de 08:00 a 21:00 horas


Tràmits i serveis

PAC
900
PAC VIRTUAL
WEB
QUIOSC ELECTRòNIC
INFORMACIÓ
Informació de la ciutat: telèfons d'interès i d'urgències, guia d'actes del municipi...
(*)
(3)
(*)
(3)
(1)
Informació de l'Ajuntament: directori polític, telèfons de dependències, informació sobre tràmits i serveis
(*)
(3)
(*)
(3)
(1)
TRÀMITS I SERVEIS
Registre de documents dirigits a l'Ajuntament
(*)
(3)
(1)
Petició de formularis de l'Ajuntament
(1)
(3)
(*)
(3)
(1)
PADRÓ I CENS D'HABITANTS
Alta, canvi de domicili i modificació de dades en el Padró d'Habitants
(*)
(*)
(1)
Volants d'empadronament
(*)
(3)
(*)
(3)
(1)
Certificat de residència històric (antiguitat de residència en el municipi)
(*)
(3)
(*)
(3)
(1)
HISENDA MUNICIPAL
Domiciliacions bancàries
(*)
(3)
Certificat de pagament de tributs municipals
(*)
(3)
(3)
Duplicat de notificacions de tributs municipals
(*)
(3)
(3)
Certificat de béns
(2)
(3)
(3)
Càlcul d'impostos
(3)
OBRES I LLICÈNCIES
Comunicat d'obres menors: enrajolaments, canvis de bany, cuina...
(*)
(3)
Consulta de plànols d'obra
(2)
Llicència de col·locació de sacs i contenidors a la via pública
(*)
(3)
Llicència d'obres menors: instal·lació de rètols, reparació/rehabilitació de façanes, tancament de solar/ terreny, adequació de guals al model oficial
(2)
(3)
Sol·licitud de plànol urbanístic o cadastral
(*)
(3)
(1)
VIA PÚBLICA
Recollida de mobles i estris domèstics
(1)
(3)
(*)
(3)
Sol·licitud de desballestament d'un vehicle
(*)
Reserves d'estacionament per a vehicles de discapacitats
(*)
(3)
ALTRES
Alta i baixa del cens d'animals de companyia
(*)
(*)
(3)
Inspeccions higienicosanitàries
(2)
(3)
(3)
Sol·licitud de beques de Cultura, Joventut, Esports
(*)
(3)
Sol·licitud de subvencions a entitats
(*)
(3)
Tramitació IdCat
(*)
Sol·licitud d'entrevista amb el personal tècnic municipal
(1)
(3)
QUEIXES I SUGGERIMENTS
Presentació de queixes i/o suggeriments
(1)
(3)
(*)
(3)
(1)

(1) tràmit immediat (2) tràmit ràpid - 48 hores màxim (3) tràmit sense desplaçament (4) sense compromís de termini (*) cita prèvia requerida
Recomanacions

• Truqui al telèfon 900 30 00 82 abans de dirigir-se a l'ajuntament per fer qualsevol gestió. S'evitarà desplaçaments innecessaris.
Descarregui's els formularis que el Portal posa a la seva disposició abans de presentar-los a qualsevol punt de registre.
Procuri evitar les hores punta (d'11 del matí 1 del migdia) per fer les gestions i trucades.
No esperi a trucar-nos o visitar-nos el dia que vencin els terminis. La concentració de la demanda dificulta la prestació d'un bon servei.
En qualsevol convocatòria, llegeixi les Bases detingudament i aporti la documentació que en cada cas li exigeixen. Davant del dubte, truqui al 900 30 00 82 abans de dirigir-se a l'Ajuntament.
Consulti el Portal de la Ciutat per tot allò relacionat amb l'Ajuntament. Si el que busca no hi és faci'ns-ho saber.
Inscrigui's al Servei d'lnformació a la Carta si vol rebre amb tota comoditat informació sobre activitats ¡ esdeveniments municipals. AQUI


Consulteu la ubicació dels Punts d'Atenció AQUI